BOOK I DAG

Så nemt er det at tilmelde dig


1. Vælg den time du vil tilmelde dig i skemaet. 

2. Opret dig i bookingsystemet. Her betaler du også for timen.

3. Tilmeld dig timen og glæd dig til at komme i gang.

4. Vi ses i studiet!


It's that easy to get started


1. Pick a class on the schedule you'd like to join by clicking on "Tilmeld".

2. A booking system dialogue pops up. Click on "Opret profil" to create a profile. You pay for your class in the booking system.

3. Register for your class and look forward to Pilates.

4. See you at the studio!


Betingelserne

Tilmeldingen til hold og personlig træning er personligt og kan ikke overdrages til andre. Tilmeldingen er bindende, så snart vi har modtaget din betaling og refunderes ikke. Hvis du skal melde afbud, skal du gøre det i bookingsystemet. Andre former for afbud gælder ikke. Afbud skal ske senest 24 timer (personlig træning) eller 8 timer (holdtræning) inden din time starter, ellers opkræves det fulde beløb for timen. Melder du afbud 24/ 8 timer inden eller tidligere, kan du booke en plads på et andet hold, såfremt der er en ledig plads.Træningen og færdslen i studiet foregår på eget ansvar, og du skal være fysisk i stand til at træne samt have en fritisulykkeforsikring. Husk at fortælle om relevante helbredsoplysninger, så vi kan tage højde for dem. Virksomhedens CVR-nummer er 43461176 og postadressen er Tranegilde Strandvej 47B, 2635 Ishøj. Vær opmærksom på, at indgangen til studiet er via sidevejen Tranegilde Strandevj 45A-E. Her er det ikke tilladt at parkere, brug Tranegilde Strandvej i stedet (eller kom på cykel/gåben). 


Terms and conditions

Registration for classes and personal training is personal and non-transferable. The enrolment is binding as soon as we have received your payment and is non-refundable. If you need to cancel, you must do so in the booking system. We cannot accept other forms of cancellation. Cancellations must be made at least 24 hours (private class) or 8 hours (group class) before your class starts, otherwise you will be charged the full amount for the class. If you cancel 24/ 8 hours before or earlier, you can book a spot in another class if there is a vacancy. Training and being in the studio is at your own risk and you must be physically fit to train and have a "fritidsulykkeforsikring" (insurance that covers you in your free time). Remember to provide relevant health information so that we can take it into account. The company's CVR number is 43461176 and the postal address is Tranegilde Strandvej 47B, 2635 Ishøj. Please note that the entrance to the studio is via the side road Tranegilde Strandevj 45A-E. Parking is not permitted here, use Tranegilde Strandvej instead (or come by bike/on foot).